Sponzori kluba za 2023 god

 • Hotel Forum
 • Restauraunt Pizzeria Colombo
 • Foto Đani – Čitluk
 • Pansion “Fontana” – Medjugorje
 • Jure-Đuka Čilić – Medjugorje
 • Zoran Komadina – Medjugorje
 • “Elektro – Centar” d.o.o Čitluk
 • Hotel “Toni” – Medjugorje
 • Suvenirnica “PRIMO”
 • Sanja i Mile Ivanković – Bijakovići
 • “Planet 2001” – Bijakovići
 • Restoran “Tomato” Medjugorje
 • Auto Servis “Glamuzina” Čerin
 • “Cibona” Čitluk
 • “Prusina” d.o.o Čitluk Medjugorje
 • Pekara “Tomislav” Bijakovići
 • “DMI” Automati Čitluk
 • “Rain” d.o.o
 • TORO d.o.o Mostar
 • ANETIKA d.o.o
 • Agencija “Vlašić” Medjugorje
 • Formula d.o.o
 • DP-Cerno Planinić
 • Truba d.o.o
 • Federalno Ministarstvo kulture i športa
 • Hercegovačko Neretvanska Županija
 • Sportski Savez Čitluka
 • Sveučilište Hercegovina
 • International
 • ĆOPA
 • Europrim Čitluk
 • Mesnica “Pavić”
 • GAGROŠPORT
 • Gedor Medjugorje
 • DŽIDA – LIFT LOGISTIC TEAM
 • Marinčic Benz
 • Hotel Grace
 • Zdravstvena Ustanova “RADIŠIĆ”
 • Fratelis
 • Procons d.o.o
 • Šakota d.o.o
 • Caffe Alf
 • Hotel “Leone”
 • DOST – BIKE CENTAR
 • Lumen
 • OIL Medjugorje
 • Auto Škola “Barbarić”
 • Filing
 • NAM
 • Nickpek
 • NAMEX
 • Auto Škola Karačić
 • KARAKA promet
 • Đeka Prevoz d.o.o
 • Mališić Petrol
 • Mesnica Gogo Čitluk
 • Hercegovačka Pivovara