Škola šaha

Škola šaha od 2015 godine kontinuirano djeluje u prostorijama župe Sv. Jakova u Međugorju u prostoru koji je za ŠK Brotnjo osigurao Fra Marinko Šakota, župnik župe Sv. Jakova – Međugorje.

Voditelji škole šaha su članovi ŠK Brotnjo Ivan Grgić i Alen Buntić, te poznati inernacionalni majstor Vitomir Arapović.Termini održavanja škole šaha su 3 puta tjedno (Ponedjeljak,Utorak i Subota) te su poredane po skupinama.

 

 

Prva Skupina Druga Skupina Napredni Šahisti
  • Ponedjeljak 18h
  • Utorak 18h
  • Subota 15h
  • Ponedjeljak 19h
  • Utorak 19h
  • Subota 16h
  • Subota 17h

 

Šah je spoj igre, nauke, umjetnosti i sporta

Šah je fantastičan spoj igre, nauke, sporta i umjetnosti i iz tog razloga vrlo lako može biti dostupan i razumljiv djeci najnižeg uzrasta.

 

Šah gradi duh i karakter ličnosti

Šah predstavlja prevenciju za zdravu ličnost. Pomaže u pripremi za usvajanje školskog gradiva i obaveza. Inicira i podstiče senzo-motorni razvoj, kao i korekciju grafomotornih aktivnosti.

 

Kroz šah djeca dobijaju samopouzdanje

Pomaže djeci u jačanju samopouzdanja i suradnje u kolektivu, kao i samostalnom donošenju odluka. Jača emotivnu stabilnost.